Δεδομένου ότι το εργαστήριο είναι μία νεοσύστατη οντότητα, δεν έχει ακόμα επίσημη εμπλοκή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρόλα αυτά, τα μέλη του εργαστηρίου έχουν συμμετάσχει ως κύριοι ερευνητές ή και επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ένα μεγάλο αριθμό έργων συνεργαζόμενοι με άλλες ερευνητικές ομάδες της χώρας ή και της Ευρώπης που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες ΤΠΕ.

Η παρακάτω λίστα περιέχει τα εθνικά-ευρωπαικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ή έχουν συμμετάσχει μέλη του PDSN.

 

#Έργο (τίτλος)Ον/μα μελών της βασικής ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου
1 European Community and Greek Government Project Archimedes III: “Data Communication and Processing in Wireless Sensor and Sensor/Actuator Networks (PROSENS)”, TEI Αθήνας, 2012-2015. Πάντζιου Γραμματή
Κεχαγιάς Δημήτρης
Μάμαλης Βασίλης
Μπέλσης Πέτρος
2 European Community and Greek Government Project Archimedes III: “Φωτονικά δίκτυα βασισμένα σε φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα (PHONONIC)”, TEI Αθήνας, 2012-2015. Αντώνης Μπόγρης
3 European Community and Greek Government Project Archimedes III: “Ανάκτηση κειμένου και εικόνας με ασφαλή τρόπο σε κατανεμημένα και ασύρματα περιβάλλοντα ειδικού σκοπού”, TEI Αθήνας, 2012-2015. Μπέλσης Πέτρος
4 European Community and Greek Government Project Archimedes III: “Development of advanced P2P protocols for mobile and sensor networks based on synthetic network coordinate systems (P2PCOORD)”, TEI Κρήτης, 2012-2015. Πάντζιου Γραμματή
Μάμαλης Βασίλης
5 European Community and Greek Government Project SYNERGASIA: “Analysis of Marine Information for Environmentally Safe Shipping (AMINESS)”, 2013-2015. Πάντζιου Γραμματή
6 European Community, Seventh Framework Programme (FP7-ICT), Project: “eCO-friendly urban Multi-modal route PlAnning Services for Mobile uSers (eCOMPASS)”, 2011-2014. Πάντζιου Γραμματή
7 European Community, Seventh Framework Programme (FP7-ICT), Project: “Renewable Mobility Services in Smart Cities (MOVESMART)”, 2013-2016. Πάντζιου Γραμματή
8 European Community, Seventh Framework Programme (FP7-CIP Pilot Actions), Project: Holistic Personal public Eco-mobility (HopE)”, 2014-2016. Πάντζιου Γραμματή
9 European Community, Seventh Framework Programme (FP7-ICT):“Compact ultra-efficient mid- infrared photonic systems based on low noise quantum cascade laser sources, wide band frequency converters and near-infrared photodetectors for applications of mid-infrared photonics (CLARITY)”, 2011-2014. Αντώνης Μπόγρης
10 European Community, Seventh Framework Programme (FP7-ICT), Project: Virtual Open Access Agriculture & Aquaculture Repository: Sharing Scientific and Scholarly Research related to Agriculture, Food, and Environment” 2011-2014. Μπέλσης Πέτρος
11 European Space Agency (ESA) Programme 1-6648/10/NL/CBi: “Ultra-Stable Frequency reference Dissemination across commercially deployed fiber networks”, 2012-2104. Αντώνης Μπόγρης
12 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-13, Δράση «Αριστεία ΙΙ»: “Σύμφωνα Ασύρματα Οπτικά Συστήματα ως Δομικά Στοιχεία για την Υλοποίηση Δικτύων Οικίας και Επαγγελματικών Χώρων Επόμενης Γενιάς (COWS)”, 2014-2015. Αντώνης Μπόγρης
13 European Cooperation in Science and Technology: Επιτροπή Διαχείρισης (Management Committee) -: COST Action MP1204 “TERA-MIR Radiation: Materials, Generation, Detection and Applications”, 2012-2015. Αντώνης Μπόγρης